KONSTYTUCJA - Art.47 - CzM

Cena:35.00
Do koszyka

Art. 47 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, Nr 78 poz. 483)
----------------
Każdy ma prawo do ochrony 
prawnej życia prywatnego, rodzinnego, 
czci i dobrego imienia oraz do 
decydowania o swoim życiu osobistym.